Język polski Mapa strony

  1. STRONA GŁÓWNA
  2. O FIRMIE
  3. GALERIA
  4. PRODUKTY
  5. KONTAKT


Polityka jakości i środowiska

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy JK Miłosz Kiedrowski w Bysławiu to firma prywatna produkująca szeroki asortyment kontenerów i pojemników dostosowanych do wszystkich systemów załadowczych. Ponadto firma produkuje kontenery przemysłowe oraz pojemniki do składowania materiałów niebezpiecznych.

Polityka jakości Polityka jakości, środowiska i bhp to zespół działań prowadzonych przez właściciela firmy, kierownictwo oraz całą załogę w trakcie trwania procesów produkcyjnych oraz dostarczaniu wyrobów zdobywających uznanie, zadowolenie i pełną satysfakcję klientów.
To klienci są najważniejszymi weryfikatorami jakości a ich opinia jest decydująca.

Do najważniejszych celów polityki jakości i środowiska należą:
1. Realizacja projektu celem rozwoju zakładu poprzez wprowadzenie nowoczesnych maszyn i urządzeń, a także rozbudowanie infrastruktury zakładu.
2. Ciągłą poprawę jakości procesów spawalniczych,
3. Wypracowanie systemu komunikacji mającej na celu zwiększenie poziomu standaryzacji wyrobów.
4. Spełniać wymagania prawne i inne dotyczące organizacji, jakości naszych wyrobów, aspektów środowiskowych.
5. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi.
6. Ograniczenie powstawania odpadów do możliwego minimum wykorzystując odpowiednie środki ekonomiczne i techniczne.
7. Dążenie do stałej poprawy warunków BHP.
8. Ciągłe doskonalenie systemu jakości, środowiska i bhp wg norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001 i ISO 3834-2.
9. Podejmowanie działań systemowych zapobiegających wypadkom, incydentom oraz chorobom zawodowym oraz eliminowanie lub minimalizowanie zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników
10. Wspieranie indywidualnego wszechstronnego rozwoju pracowników, zaznajomienie ich ze wszystkimi aspektami pracy oraz znaczeniem bezpiecznego jej wykonywania.

Ustanowiona, zakomunikowana i zrozumiała polityka jakości i środowiska zobowiązuje całą załogę firmy do świadomego realizowania założonych celów i zadań oraz ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością i środowiska.

Pracownicy mają pełną świadomość, że tylko indywidualna odpowiedzialność za wyrób i pełne identyfikowanie się z polityką firmy gwarantuje osiągnięcie założonych celów.

Realizując powyższe cele wdrożono system zarządzania spełniający wymagania aktualnie obowiązujących norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001 i ISO 3834-2.


(C) 2010-2011 by Sebastian Dobrasz | ZPUH JK Miłosz Kiedrowski
UWAGA! Do poprawnego wyświetlania strony Twoja przeglądarka musi być zgodna ze standardem CSS3!
HTML 4.01 Transitional na tej stronie jest zgodny ze standardem W3C     stat4u     CSS na tej stronie jest zgodny ze standardem W3C