Mulda asymetryczna odkryta

Pojemnik otwarty używany głównie do transportu gruzu, złomu, odpadów komunalnych.

Spoiny ciągłe oraz wzmocnienia wewnętrzne i zewnętrzne zapewniają pewną i mocną konstrukcję.

Dzięki haczykom rozmieszczonym dookoła kontenera jest możliwość przykrycia ładunku plandeką lub siatką

Konstrukcja pojemników umożliwia ich sztaplowanie.

Kontener może być wykonany wg. starej oraz nowej normie DIN

Typ Bramowe
Norma DIN 30722
Dopuszczalna ładowność 7 000 kg
Masa własna 750 kg
Pojemność 7,0 m3