04 lipiec 2018

MY INNER STRENX

Jako PIERWSZY PRODUCENT KONTENERÓW NA ŚWIECIE otrzymaliśmy prestiżowy certyfikat "My Inner Strenx" firmy SSAB AB. Jak brzmi informacja na stronie firmy SSAB: "Gdy widzisz logo My Inner Strenx, możesz być pewien, że produkt powstał u certyfikowanego partnera programu z zachowaniem najwyższych standardów."

As THE FIRST CONTAINER PRODUCER IN THE WORLD, we obtain prestigious certificate "My Inner Strenx" from SSAB AB. As stated on the SSAB's website: If you see My Inner Strenx logo, you may be sure, that the product was made by certified partner of the program, with mantaining the highest standards.

Tekst na dole strony