04 lipiec 2018

MY INNER STRENX

Jako PIERWSZY PRODUCENT KONTENERÓW NA ŚWIECIE otrzymaliśmy prestiżowy certyfikat "My Inner Strenx" firmy SSAB AB. Jak brzmi informacja na stronie firmy SSAB: "Gdy widzisz logo My Inner Strenx, możesz być pewien, że produkt powstał u certyfikowanego partnera programu z zachowaniem najwyższych standardów."

As THE FIRST CONTAINER PRODUCER IN THE WORLD, we obtain prestigious certificate "My Inner Strenx" from SSAB AB. As stated on the SSAB's website: If you see My Inner Strenx logo, you may be sure, that the product was made by certified partner of the program, with mantaining the highest standards.

Tekst na dole strony

ul. Przemysłowa 8
89-510 Bysław
woj. kujawsko-pomorskie
(52) 334 99 07
biuro@jk.com.pl